Honda Tadakatsu

Honda Tadakatsu

Done for Kettou Card Game.